ViSi SportsViSi Sports Events

ViSi Sports Events

Op verzoek nemen we fitheidstesten af en geven we (introductie) trainingen aan teams, clubs, scheidsrechterverenigingen en andere voetbalscholen.

Tijdens de trainingen laten we spelers kennis maken met onze wijze van trainingen. Op het moment dat een voetbalschool of team gebruik maakt van het volgen van een programma aan trainingen of onze trainingen gebruikt als aanvulling op het reguliere trainingsprogramma stellen we met u een programma samen met de focus op het gewenste resultaat.

We zijn in staat om fitheidstesten af te nemen van volledige selecties. Onze fitheidstesten bestaan altijd uit 2 meetmomenten. Een eerste, met daarbij adviezen over hoe diverse zaken zijn te verbeteren en een tweede (ten minste 3 maanden later) om te meten of er vooruitgang is geboekt.

Wil jij een training of fitheidstest voor jouw team of voetbalschool aanvragen, neem dan contact met ons op over de mogelijkheden en kosten.

Contact